Waarom kiezen voor een autolening?

Mensen die nood hebben aan een nieuwe of tweedehandse auto zullen eigenlijk slechts met één enkele kredietvorm rekening houden en dat is met de klassieke autolening. De autolening is eigenlijk een eenvoudige lening op afbetaling die een bepaalde persoon van de mogelijkheid voorziet om zoveel geld te lenen dat hij er perfect een auto mee kan betalen. Het spreekt voor zich dat de bank dit echter niet zomaar doet en er een bepaalde waarborg moet worden verstrekt door de kredietverstrekker. Bij het afsluiten van een autolening zult u er dan ook altijd mee akkoord moeten gaan dat de bank, wanneer u niet langer over de mogelijkheid beschikt om de lening af te betalen, het recht heeft om de auto terug te vorderen. In dit artikel vertellen we u graag waarom u er toch voor moet kiezen om een autolening af te sluiten.

Standaard autolening

kiezen-voor-autoleningAllereerst is een autolening vrij voor de hand liggend voor mensen die een nieuwe of tweedehandse auto willen kopen. De autolening is een kredietvorm die immers volledig is afgestemd op dergelijke kredietnemers. Wanneer u er voor zou kiezen om een persoonlijke lening af te sluiten zou u in dit geval zelfs veel duurder uitkomen. Een persoonlijke lening eist dan wel geen waarborg of pandrecht op de auto waarvoor u de lening afsluit, ze biedt de bank ook bijna geen enkele zekerheid dat u het volledige geleende bedrag zult kunnen terugbetalen. Dit risico stuwt de kostprijs van uw lening aanzienlijk de hoogte in. Bij een autolening wordt de bank deels ingedekt vanwege het feit dat er van het verschuldigde bedrag wordt afbetaald, maar daarnaast kan de bank ook ten allen tijde terugvallen op het pandrecht wanneer blijkt dat de kredietnemer zijn lening niet langer kan betalen. Hoe we het ook bekijken, in alle gevallen is het dus interessanter om een autolening af te sluiten voor de aankoop van een wagen dan te kiezen voor een gewone standaard lening op afbetaling onder de vorm van een persoonlijke lening.

Bestaat er zoiets als een aflossingsvrije autolening?

Heel veel kredietnemers die er aan denken om een auto te kopen kampen met de vraag of er ook zoiets bestaat als een aflossingsvrije autolening. Bij een gewone autolening zult u er zich als kredietnemer bij neer moeten leggen dat u iedere maand een bepaald bedrag zult moeten aflossen. Bij een aflossingsvrije autolening zou u eigenlijk alleen maar de interesten moeten betalen waarna het volledige geleende bedrag in één keer wordt afgelost op het einde van de kredietperiode. Op zich is het voor een financiële instelling perfect mogelijk om een dergelijke kredietvorm te verstrekken, alleen komt dat in de praktijk bijzonder weinig voor. De reden hiervoor is eenvoudig. Een autolening wordt niet afgesloten voor een klein bedrag. Aangezien er niet van het initieel geleende bedrag wordt afbetaald blijft het verschuldigde bedrag constant hetzelfde waardoor ook de kostprijs niet daalt zoals bij een gewone autolening wel het geval is. Deze verschillende factoren maken dat een aflossingsvrije autolening in de praktijk haast onbetaalbaar zou zijn. Het spreekt voor zich dat dit zowel voor kredietverstrekkers als voor kredietnemers eigenlijk niet interessant is en deze vorm van autolening dan ook bijzonder weinig wordt aangeboden.